Мемлекеттік қызметтің стандарттары мен регламенттері туралы

1 - Құжаттарды қабылдау және жазба енгізу стандарты


2 - ҚР азаматтығынан шығу стандарты


3 - ҚР азаматтарды есепке алу стандарты


4 - Хал актілерін тіркеу стандарты


5 - Визалар беру және мерзімін ұзарту стандарты


6 - Балаларды есепке алу стандарты


7 - ҚР қызметтік паспорттарын беру стандарты


8 - Консулдық заңдастыру стандарты


9 - Кемені шетелде сатып алу стандарты


10 - Декларацияны куәландыру стандарты


11 - Теңiз наразылығы туралы акт жасау стандарты


12 - ҚР кіруге шақыруды ресімдеу стандартыМемлекеттік қызметтің регламенттері

Регламент 1 - Паспорттарды ресімдеу

Регламент 2 - Азаматтығынан шығу

Регламент 3 - Шетелде ҚР азаматарын есепке алу

Регламент 4 - Азаматтық хал актілерін тіркеу

Регламент 5 - Визаларын беру, олардың қолданылу мерзімдерін ұзарту

Регламент 6 - Шетелдіктерге асырап алуға берілген балаларды есепке алу

Регламент 7 - Қызметтік паспорттарын беру

Регламент 8 - Консулдық заңдастыру

Регламент 9 - Кемеге ҚР мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығына уақытша күәлік беру

регламент 10 - Кез келген декларацияны немесе басқа құжатты жасау немесе күәландыру

регламент 11 - Теңіз наразылығы туралы акт жасау

регламент 12 - Шақыруды ресімдеу